Sameiet: «Fare for liv og helse»

2019.09.01
FARE FOR LIV OG HELSE: MØRKLAGT OPPGANG.
Siden torsdag 15. august har det vært uten belysning i 3. etasje i oppgang C.
Avviket ble meldt styret samme dag. Dette utgjør en fare for liv og helse. Fare for fall og i verste fall død er vesentlig. Det er ikke første gang.

2016.10.27
FARE FOR LIV OG HELSE: STRØMUTKOBLING.
Det har vært 2 strømutkoblinger den siste tiden. Ganger og trappehus har
vært mørklagt. Første gangen ca 20 t. Ved eventuell evakuering har dette
vært farlig og kunnet forårsaket fare for liv og helse.
Den andre gangen varte ikke utkoblingen lenge – det var mørkt
i oppgangene ca 2 t.
Alarm og nødlys/ledelysanlegget skulle vært fullført først.
Da ville det vært lys i oppgangene fra dette. (UPS-anlegg)
(Fra e-post til styret 27. oktober 2016)

2016.10.27
FARE FOR LIV OG HELSE: KABELKANALER HINDRER GELENDER I TRAPPELØP.
Kabelkanaler hindrer blokkerer gelendere og kan føre til fall. Dette ble
meddelt styret før kablene ble tatt i bruk. kanalene må flyttes for å
hindre fare for liv og helse. (Fra e-post til styret 27. oktober 2016)
Sofienberggt. 13 A- E – et utrygt sted å eie og å bo

1: Eierseksjonsloven

2: Vedtektene

3: Fysisk angrep

4: Ventilasjon

——————————————————————————————

1: Eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven §32
Ansvar for vedlikehold av vinduer: Loven er klar. Vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar. Jeg mener at det påhviler styret å informere om dette slik at forfallet ikke går for langt. Dette har styret ikke gjort.
Konklusjon: Loven er ikke oppfylt.

2: Eierseksjonsloven §53
Protokollen fra årsmøtet skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne. I alle år har referat fra årsmøtet blitt lagt i postkassene eller blitt oversendt pr. post. Fra årsmøtene 2017, 2018 og 2019 er det ikke kommet noe referat og er ikke tilgjengelig.
Konklusjon: Brudd på loven

2: Vedtektene

Vedtektene §2 5. ledd
«Seksjonen skal kun brukes til boligformål.» Minst to seksjoner brukes til korttidsutleie – altså næringsvirksomhet. Brudd på vedtektene.

I den tidligere versjonen av vedtektene var rettigheten til IN ordningen nedfelt. Jeg var i den prosessen. Det ble hastig innkalt til ekstraordinært sameiemøte for å få avviklet ordningen. Altså brudd på min vedtektsfestede rett den gangen.

3: Fysisk angrep

Beboer i en seksjon ble fysisk angrepet i garasjeanlegget. Garasjeanlegget har kamera-
overvåkning. Det skulle være uproblematisk å skaffe bevis for politianmeldelse. Angriperen styrer all kameraovervåkning og har nektet å gi ut bevisene. Hvem er den neste?

4: Ventilasjon

Siden 2014 har ventilasjonsanlegget ikke vært i orden. Gjentatte henvendelser til styret har ikke ført til noen bedring . Under det siste året har det ikke vært ventilasjon i badet i det hele tatt. Det er montert nytt ventilasjonsanlegg i bodanlegget ved heisen. At det ikke er ventilasjon i badet men et velfungerende ventilasjonsanlegg i bodanlegget er en provokasjon.

Sameiet – «Vinduer»

Jeg er blitt fortalt at det er planer om å bytte vinduene. Hva er galt?  Jeg er også blitt fortalt at et vindu er falt ut. Ut fra dette mener styret at dette er nødvendig vedlikehold.

 1. Vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar. (Eierseksjonslovens § 32)
 2. Om et vindu er falt ut, må det være feil bruk. Låsemekanismen til det ytterste vinduet må være helt låst. Om ikke kan, kan vinduet hekte seg fast i karmen og ved hårdhendt behandlig kan hengslene, som er i plast, brekke. Jeg har vært i kontakt med produsenten. De har ikke fått melding om tilsvarende hendelser.
  Konklusjon:Vinduene trenger ikke å byttes. Vinduene trenger vedlikehold.
  Om en del av vinduer faller ut, er det feil bruk. Da kunne dette også skje da huset var nytt.
  E-post til Nordan AS om vindu som har falt ut.

Sameiet – «Bommen»

Under de første ca. 15 år  hadde sameiet  bom – med vanlig hengelås. Vi hadde vaktmester som åpnet ved behov.

Av forskjellige grunner ble denne byttet ut med bom med «Oslolås» Begrunnelsen var, som jeg husker, tilgang for ambulanse etc.

Det viste seg etter hvert at låsemekanismen på bommen var så «slapp» at hvem som helst kunne låse opp med tang, skrutrekker eller annet enkelt verktøy. Det ble mye uønsket trafikk.

Vi forsøkte å sette på en hengelås. Denne ble klippet av etter få timer. Videre kontaktet naboene i Thv. Meysersgate 62 Oslo brann og redningsetat for «å bruke etaten for å få kunne kjøre til sin eiendom»

Beboere i Thv. Meysersgate 62 har også hevdet at de har en avtalefestet rett til å kjøre på vår eiendom. Oslo byskriverembete avviser dette.

Jeg har tre ganger vært hos Oslo kommune -plan og bygningsetaten. Konklusjonen ved siste besøk, basert på gjeldene reguleringsplan, «skal det ikke være kjøring på området – ivertfall ikke kjøring til naboeiendommene».

Sameiet – «E-post til styret 26. april 2018»

Jeg sendte e-post til styret 26. april 2018 om:

 1. Vinduene
 2. Homenet
 3. Nøkkel til bommen
 4. Styremøtets sak «konstituering»

2018.04.26-e-post-til-styret-om-diverse-saker

1:  Jeg kan ikke se at det er kommet et tilfredsstillende svar om vinduene. Det påstås at vinduene faller ut  – og derfor er farlige for trafikken i Toftesgate. jeg har kontaktet leverandøren. Se: Vinduer som faller ut.  Videre : Notat om vinduer og vedlikeholdsplikt.

2: Jeg har fortsatt ikke tilgang til styrets dokumenter. Det er blitt kjent at forrige styre ofret kabelfjernsyn fra Canal-digital© for å gi Homenet enerett for netttilgang. Det kommer mer om dette.

3: jeg ba om å få nøkkel til bommen for at jeg lettvint kan åpne den for håndverkere, flyttebiler etc. Svaret var blankt nei. (styrelederen)

4: Styrets konstituering – endrede arbeidsbetingelser. Dette spørsmålet har jeg ikke fått svar på.

 

Sameiet – «Om jeg ble valgt som styremedlem?»

På siste årsmøte stilte jeg til valg som styremedlem. Valget ble holdt – og jeg trodde at jeg ble valgt. Men:

 • Det er ikke kommet noe referat fra årsmøtet som bekrefter dette.
 • En e-post fra styreleder datert 14. juni – henvisning til Purehelp.no hvor vårt sameie blir presentert.
 • De andre styremedlemmene mente at «at å samle fullmakter for selv å bli valgt» ikke er lovlig

  2018.06.15-Sofienberggate 13 A-e – 971271183 – Firmapresentasjon

Sameiet – «Porttelefonanlegget»

Et for meg fullt fungerende porttelefonanlegg. Nå er dette demontert.
Hva har vi fått:

 • Det er alt for stor bakplate
 • Anlegget har ikke mulighet for navnelister.
 • Anlegget har leser for kort/brikke. Denne er  ikke i bruk. I stedet er den gamle store, skjemmende leseren  fortsatt i bruk.

Fra et fullt brukbart porttelefonanlegg har vi fått et delvis disfunksjonelt monster.

Sameiet – «Obos eiendomsforvaltning – trakassering»

Sameiet – «Obos eiendomsforvaltning trakasserer»

Obos eiendomsforvaltning AS trakasserer. Det er pr. i dag kommet rundt 170 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer.

Pr. i dag er det kommet ca 170 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer. Tidligere nektet de å utbetale faktura for arbeider jeg hadde gjort utvendig. Skatt øst, Fylkeskattekontoret og Brønnøysundregistra ble kontaktet. Alle mente at det var uproblematisk. Obos eiendomsforvaltning visste bedre – de holdt tilbake betalingen ca. 1 år.

Sameiet – «Uteområdet»

Det er en overdrivelse å si at uteområdet er pent. Særlig den nedre delen.
Nå ryktes det at styret ikke vil holde dette i orden da det ikke tilhører oss. Styret tenker altså ikke på beboernes trivsel. Det har vært kjent lenge at området ikke – på papiret er vårt. Vi har allikevel  bruksrett – og dermed plikter.

 • Huset hadde ikke blitt bygget uten medfølgende uteområde. (byggesak)
 • Etter tegningene er knapt nok rampene opp mot inngangene på «vår eiendom»
 • Området er blitt brukt som vårt i over 30 år.
 • Det er våre boder.
 • Det våre utelamper.
 • Det er våre grøntområder – de er blitt vedlikeholdt av oss.
 • Det har vært vårt vinter og sommervedlikehold.
 • De store «søkkene» på den nederste delen skyldes mest sannsynlig drenering fra våre kummer. Disse er laget for å drenere overflatevann bort fra huset. Disse må sjekkes og må eventuelt graves opp.
 • Det er våre trær.
 • Det er våre fastmonterte utemøbler.

  Konklusjonen er at at uteområdet er vårt – og vårt ansvar – selv om grunnen ikke er vår.