2024.02.11 Ekstraordinært Årsmøte – Massiv kritikk.

Det ble holdt ekstraordinært årsmøte mandag 5. februar.
Formålet med det ekstraordinære årsmøtet var en massiv kritikk av styrets arbeid det siste året, kritikk av min hjemmeside med samtidig trusler om å bli fratatt styrehonorar, utkastelse av styret og politianmeldelse. De aller fleste punktene meldt til årsmøtet var tilbakevist i styrets innstilling til de forskjellige sakene. Allikevel ble det vedtatt en massiv kritikk.

Dagens situasjon. Årsmøtet er altså tilfreds med at lover brytes, vedtektene brytes og at det lyves «over en lav sko» I og med dette oppløpet har de som har stilt krav til det ekstraordinære årsmøtet satt en ny standard for naboskapet. (Les hele innlegget.)