Årsmøtet 2021 – saker nektes behandling.

Ved årsmøtet 2020 fremmet jeg 7 saker som skulle behandles under årsmøtet. Ingen av sakene kom med i innkallingen slik loven krever. Innkallingen var dermed ulovlig. Derav følger også at ordinært årsmøte ikke er avholdt. I år skjer det samme igjen. Styret nekter å ta med 4 av 7 saker til årets ordinære årsmøte.

Til årsmøtet i år – 2021 – fremmet jeg på ny 7 saker som skal behndles under møtet. Etter ønske fra styret ble sakene oversendt digitalt som vedlegg til e-post. (pdf)

Det kom svar fra styret. I en e-post datert 24.mars 2021 skriver styret at de har behandlet mine saker. Flere av sakene kan de ikke ta med – på grunn av koronasituasjonen. (pdf)

I en e-post til styret datert 24. mars 2021 viser jeg til eierseksjonsloven hvor det står at saker som ønskes fremmet skal komme med i årsmeldingen. (pdf) Igjen bryter styret loven. Da årsmeldingen kom ser jeg at 4 av mine 7 saker ikke er kommet med tross advarselen. Årets årsmøte er dermed ikke lovlig innkalt. Dette varsler jeg igjen i en e-post til styret datert 30. mars 2021. (pdf)

Her er en oversikt over de saker jeg krever behandlet under årsmøtet 2021.

Om dette blir stående vil det hverken i 2020 eller i 2021 bli avholdt ordinært årsmøte slik loven krever.

Årsmøtet 2021 – Sofienberggata 13 A-E

Det er varslet årsmøte i sameiet Sofienberggata 13 A-E 7. april. Styret ønsker å avholde årsmøtet digitalt på tjenesten «Vibbo» som er levert av Obos eiendomsforvaltning. Denne løsningen er verdiløs og meningsløs fordi:
1: Styret har full kontroll over informasjonsflyten og kan dermed luke bort det de ikke liker.
2: Løsningen utestenger de seksjonseiere som ikke har den nødvendige digitale kunnskapen og/eller mangler utstyr. Dette er derfor brudd på §43 i eierseksjonsloven. I 2020 brøt styret ved hjelp av Obos eiendomsforvaltning loven på flere punkter – se under.

Årsmøte – innkalling og spørsmål om digital kommunikasjon.

2020.04.22 Innlegg om årsmøtet 2020
2021.02.24 Varsel om årsmøte 2021
2021.02.24 Varsel om årsmøte pr. sms
2021.02.23 Digital kommunikasjon.
2021.03.16 E-post til styret med vedlegg – 7 saker til årsmøtet
2021.03.24 E-post fra styret hvor saker til årsmøtet nektes

Saker meldt til årsmøtet 2021

Levegger – ulovlig byggetSikkerhet ute og inne
Stubber og skiltSak om uteområdet
Sak i forliksrådetNye vinduer i oppgang A
Tagging – gatekunstKandidatur – vararepresentant