2021.11.13 Vidløftige planer – forslag om unødige påkostninger.

Dette innlegget vil i hovedsak omhandle vidløftige planer og forslag om unødige påkostninger etter at Marte Reling Uri gikk ut av styret. I hennes periode som styreleder har vi fått unødig mye gjeld – som igjen forårsaker høyere fellesomkostninger. Dumheter i perioden før vil bli behandlet i eget innlegg.

Siden opptaket av lån i 2015 er det kommet en rekke forslag fra de forskjellige styrene i perioden 2015 – 2023. Om alle disse forslagene hadde blitt realisert ville fellesomkostningene løpt løps. Hvilke motiver de forskjellige forslagsstillerne har er ukjent. De har ihvertfall ikke sameiernes beste i tankene. En forenklet oversikt følger her.(Lenke)