Årsmøtet 2021 – punkt 9 – valg av tiiltsvalgte. Styret fremmer forslag som er i mot vedtektene – og dermed krever 2/3 flertall.

Under pkt. 9 i sakslisten til årsmøtet har jeg meldt meg selv som kandidat til verv som vararepresentant. Styret setter opp forslag om ingen vararepresentant. Dette er i mot vedtektene. Vedtektenes § 9 sier at vi skal ha vararepresentanter.

Jeg melder mitt kandidatur til verv som vararepresentant i styret for styreperioden 2021 – 2022. Hele tiden før Terje Fachenberg ble styreleder har vararepresentantene fått tilbud å deltagelse i styremøtene og ha tilgang til styrets dokumenter. (Les mer.)