2024.06.19 Årsmøtet 2024 – Kommentarer

Det ordinære årsmøtet 2024 ble en selsom opplevelse. Det bør ikke overraske noen at det ble heftige angrep fra herrene Hansen og Fachenberg. Dette vil bli kommentert i egne avsnitt. Angrepene på meg var i hovedsak de samme som angrepene under det ekstraordinære årsmøtet i februar. De ovennevnte herrene ville redusere styrehonoraret, de ville nekte meg styrehonorar i det hele tatt og de ville anmelde meg til politiet på grunn av min hjemmeside. Ingen av disse forslagene fikk flertall.

Innledning – om møtet. Møtet er korrekt innkalt med hensyn til frister. Innkallingen inneholder en feil som ble varslet Solibo og skulle endres under konstitueringen. Sammen med 3 fullmakter var det 18 stemmeberettige. Presentasjonene under inneholder kun de saker som omhandler direkte feil og om meg og min hjemmeside. Det er «klippet og limt» fra både innkallingen og referatet.(Protokollen.) Ikke all informasjon i Innkallingen har interesse for almenheten. Det som er publisert er kun materiale fra det saker som gjelder meg.
(Les hele innlegget)

2024.06.19 Ordinært Årsmøte 2024

Det er innkalt til ordinært årsmøte 19. juni 2024. Denne gangen på Cafè Mir, Toftesgate 69. Dette er 2 måneder senere enn det som har vært vanlig i alle år. Utover de faste postene som loven krever er det kommet inn 3 saker, en fra en seksjonseier og 2 fra styret. Saken fra en seksjonseier er en repetisjon av sakene fra det ekstraordinære årsmøtet 5. februar i år.

Årsmøtet – utsettelser. Årsmøtet var berammet til 25. april 2024. Noen gjorde en dumhet; det ble berammet årsmøte uten lokaler tilgjengelig. De lokalene som vi vanligvis bruker var vanskelig å bestille, nesten umulig. Dette er et eldresenter som i de siste årene ble drevet av Kirkens Bymisjon. Pr. 01.01.2024 tok Oslo kommune over driften. Det var da problemene oppsto. Innkallingen til årsmøtet finnes her.(pdf)(Les hele saken)