2017.03.21 «Årsmøtet 2017 – valg, lovbrudd og bløff»

Hvorfor kommer årsmeldigen så sent. Loven sier 1 uke – enkelte år kommer årsmeldingen kun 3 dager før årsmøtet. Da er det ikke nok tid for gjennomgang. Hva kan grunnen være til dette? Videre er det bløff med henvisning til årsmøtet 2016.

Sak 1 D Utsendelse av årsmelding.
«Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet. » ( § 44 i Eierseksjonsloven.) Postombæringen er blitt mye dårligere den siste tiden. Om årsmeldingen sendes ut åtte dager før – og rett før en helg er det ikke sikkert årsmeldingen når frem før et par dager før årsmøtet. (2017)

Sak 5 A Nytt tak, fasade og bakgård.
«Viser til møte den 07.02.2017 med styreleder samt tidligere e-poster……» Det er meningsløst å sende ut disse referansene som seksjonseierne ikke har tilgang til. Det har vært enkelte taklekkasjer, men bytte av noen taksteiner ville være nok. Videre ønsker styret å bytte ut taksten med blikkplater på hele taket. Dette vil være en vesentlig forringelse av bygget.(pdf)

Sak 2 – Årsberetning avsnitt «Styrets arbeid»
Her lister styret opp 10 punkter om vedlikeholdsarbeider. Etter det står det: «Arbeidene er utført ihht. vedtak på årsmøtet i 2016 og er utført innenfor gitte rammer.» Problemet er at det ikke er vedtatt noe vedlikehold under årsmøtet i 2016.(pdf) (Det var kun ett forslag til

Sak 6 valg av tillitsvalgte.
Etter benkeforslag fra meg ble Terje Fachenberg valgt til styreleder. Terje var styremedlem valgt på årsmøtet i 2016. Innen fem minutter var loven brutt. Loven sier at styret skal velges. Terje Fachenberg pekte ut mannskapet sitt. Det blir ikke mer lovlig av at de ble valgt med akklamasjon. Dette hadde for så vidt vært uproblematisk om ikke han forsøkte å gjøre det samme på årsmøtet i 2018.

Styremedlemmer 207 – 2018
Terje fachenbergStyreleder
Thore HansenStyremedlem
Erik DahlStyremedlem
Espen LeknesStyremedlem
Tore HaugVaramedlem
Liv Grethe AanonsenVaramedlem

Årsmøtet 2017 InnkallingÅrsmøtet 2017 Referatet
Årsmøtet 2016 InnkallingÅrsmøtet 2016 Referatet
Årsmøtet 2015 InnkallingÅrsmøtet 2015 Referatet