Årsmøtet 2021 – punkt 9 – valg av tiiltsvalgte. Styret fremmer forslag som er i mot vedtektene – og dermed krever 2/3 flertall.

Under pkt. 9 i sakslisten til årsmøtet har jeg meldt meg selv som kandidat til verv som vararepresentant. Styret setter opp forslag om ingen vararepresentant. Dette er i mot vedtektene. Vedtektenes § 9 sier at vi skal ha vararepresentanter.

Jeg melder mitt kandidatur til verv som vararepresentant i styret for styreperioden 2021 – 2022. Hele tiden før Terje Fachenberg ble styreleder har vararepresentantene fått tilbud å deltagelse i styremøtene og ha tilgang til styrets dokumenter. (Les mer.)

Årsmøtet 2021 – sak om Stubber og om Skilt. Styret villeder i årsmeldingen.

Styret skriver her i sin kommentar hvorfor tujahekken ble fjernet. Det er flere år siden tujahekken ble fjernet..
Videre skriver styret at skiltingen av eiendommen var så dårlig at de måtte sette opp et stort skilt så bl. a taxier finner frem.

Det er mange år siden tujahekken ble fjernet. Det skulle vært rimelig med tid for å fjerne stubbene. Dette bidrar til forslumming av området. Jeg har aldri sett en madrass eller annet etter «Rom folk» hva nå det måtte være. Dette er det reneste tøv og ser ut til å være skrevet for å villede. (Les mer)

Regnskapet 2019 – eventuelle avvik. Container – verktøy og annet.

Under kapittelet » Andre driftskostnader» nærmere beskrevet under note 10 etterlyser jeg svar på noen punkter. Det gjelder containerleie, verktøy og redskaper. Det er også naturlig å etterlyse snøfreseren som ser ut til å ha forsvunnet.

Containerleie er fakturert med kr. 14.750. Så vidt meg bekjent er det ikke vært noen container her de siste årene – nærmere bestemt de siste 3 årene. Videre ville en slik leie koste kr. 4.000 – 5000. Det er altså faktureer for ca 3 containere. Vi må se bilaget! jeg skriver e-post til styret om dette. (pdf)

Verktøy og redskaper er fakturet med kr. 16.906,- Hva slags verktøy er det som er kjøpt inn. Vaktmesteren har sine egne verktøy og redskaper. Hva gjelder dette?
Vi må se bilagene! Styret svarer i en e-post 22. mai 2020. (pdf)

For noen år siden ble det kjøpt inn snøfreser. Den kostet i sin tid ca. 15.000 kroner.som vaktmesteren brukte på vinterstid. Den var en vesentlig investering den gangen. Hvor er den blitt av? Noen styremedlemmer har vært med i mange år og må vite noe.

2020.05.15 E-post til styret om regnskapet og diverse.
2020.05.22 E-post fra styret om diverse omkostninger.
2020.05.22 Årsmeldingen – regnskapet -note 10.