Sameiet – «Vindu som faller ut»

E-post til produsenten av vinduene.

Hei dere!
Det er rapportert om at et vindu i sameiet hos oss er falt ut. Vinduet har
et ekstra «lag» som skal redusere støy fra trafikkert gate. Sameiet vårt
er fra 1985 – og etter den dokumentasjonen som ble mottatt ved
overtagelsen har dere levert vinduene. Jeg legger ved bilder for å
beskrive hva jeg mener.

Bilde 01
Vinduet slik det ser ut i åpen tilstand.

Bilde 02
Vinduet med det «ekstra laget» åpent. (det er dette som skal ha falt ut)

Bilde 03
Hengsel på det «ekstra laget» (kan være utført i plast)

Bilde 04 og 05
Låsemekanismen for det «Ekstra laget»

Mitt spørsmål er: Er dette et kjent fenomen – og hva kan gjøres for å
forhindre at det skjer igjen. Det er trafikkert fortau under.

Med vennlig hilsen
Dag Ådahl


Bilde 01


Bilde 02


Bilde 03


Bilde 04


Bilde 05
Tilbake til toppen