Sameiet – «Eierseksjonsloven om vedlikehold»

§ 32.Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

a:  Inventar
b: Utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c: Apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d: Skap, benker, innvendige dører med karmer
e: Listverk, skillevegger, tapet
f: Gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g: Vegg-, gulv- og himlingsplater
h:  rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller   inntakssikring
i:  Vinduer og ytterdører.  (min utheving)

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

I vedtektene kan det fastsettes at vedlikeholdsplikten etter denne paragrafen helt eller delvis påligger sameiet.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.