2018.07.18 Vinduene – e-post til produsenten om vinduer som faller ut. Nordan AS

Det er kommet rapport om at et vindu er falt ut. Det ble pesentert under årsmøtet i 2019. Jeg trodde først at vinduet var falt ut og i gaten . (Vinduet fremsto som ganske uskadet og kunne fint ha blitt reparert. )

Vinduer som faller ut – men ikke på gaten! Vedkommende seksjonseier har satt igang en stor sak for å få alle vinduer i bygget byttet. Jeg skriver e-post til Nordan AS, som har levert vinduene, om de kjenner til tilsvarende hendelser. Vedlikehold av vinduer er seksjonseiers ansvar i følge § 32 i eierseksjonsloven. (Lenke...) (Les hele saken..)

2018.05.09 Ventilasjonsanlegget – kontroll – fordeling av oppgaver. Styret ønsker oversikt over feilkoblinger etc. Om min deltagelse i dette.

Det var ønskelig med kontroll av ventilasjonsanlegget i alle leilighetene. Bakgrunnen var at det ofte feilkobles ventilatorer direkte på anlegget som dermed lager problemer for naboene. Videre er tilluften ofte blokkert for å spare strøm. Terje Fachenberg påstår, som vanlig usannferdig, at jeg ikke utførte de oppgaver jeg var pålagt. Jeg gjorde mer enn det. Dette under sak i forliksrådet i 2019.

Styremøte nummer 1 – ventilasjon. Innkallingen til styremøte nr. 1 i styreperioden 2018 – 2019 – står det oppført som sak 2: «Ventilason». Det kan være denne. Terje Fachenberg sender e-post til styremedlemmene med fordeling av oppgaver. (pdf)
(Les hele saken...)

2018.04.17 Årsmøtet – styrets aktiviteter. Valg av tillitsvalgte.

Årsmøtet 2018 ble avholdt 17 april 2018. Årsmeldingen inneholder en lang «skryteliste» over hva styret har utrettet det siste året. De forskjellige punktene i årsmeldingen vil bli kommentert.

Kommentarer til styrets skryteliste. Det er to punkter om ventilasjon. Disse vil bli omtalt under. Det samme vil asfaltering, installasjon av fibernett, og under avsnittet «Fremtidige prosjekter, Utskifting av vinduer, nytt tak, fasade, balkonger og innglassing og om bakgården – samarbeid med sameiene » rundt kvartalet» (Her menes sikkert sameiene i kvartalet) Til slutt vil valget av tillitsvalgte bli kommentert.
(Les mer…)


2018.01.15 Kabeltv – hva mener styret? – Obos eiendomsforvaltning villeder med feil e-postadresse. Viasat AS leverer ikke.

I september 2017 skriver styret i en halvårlig rapport at sameiet sparer NOK 152.000,- pr år i kabel-tvutgifter ved å si opp avtalen med Canal-Digital AS . I januar 2018 skriver styreleder Fachenberg i en sms at sameiet ikke sparer noen ting. Hvordan henger dette sammen.?

Canal-Digital – et utmerket tilbud. I mange år hadde vi i vårt sameie et utmerket kabeltv-anlegg. Canal-Digital viste seg å levere godt, stabilt og billig. Jeg hadde 40 digitale kanaler. (Les mer..)

IN-ordningen – styret handlet på tvers av vedtektene. Hva mener OBOS eiendomsforvaltnings Kari-Anne Lindland?. Stort økonomisk tap.

Under årsmøtet 2015 ble det vedtatt at vi skulle benytte oss av IN-ordningen som ga alle seksjonseierne en mulighet til å innfri sin del av fellesgjelden. Vedtaket ble gjort med overveldende flertall. Helt siden juli 2017 har jeg forsøkt å få benytte meg av min vedtektsfestede rett til å nedbetale min del av fellesgjelden. Dette med flere e-poster til Obos eiendomsforvaltning og til styret. Allikevel skriver Obos eiendomsforvaltning at: «Dette er ikke igangsatt da det til nå ikke har vært noen som har ønsket å nedbetale.» Hvordan henger dette sammen?

IN-ordningen – individuell betaling av fellesgjeld. Jeg ønsker å benytte meg av denne ordningen og sender derfor en e-post til Obos eiendomsforvaltning den 17. juli 2017 med spørsmål om hvordan jeg skal forholde meg. (pdf) Obos svarer i en e-post datert 19. juli 2017 med en beskrivelse . (pdf)
(Les mer…)

2017.03.21 Årsmøtet 2017 – om valget. Styret tar feil i årsmeldingen.

Hvorfor kommer årsmeldigen så sent. Loven sier 1 uke – enkelte år kommer årsmeldingen kun 3 dager før årsmøtet. Da er det ikke nok tid for gjennomgang. Hva kan grunnen være til dette? Videre tar styret feil med henvisning til årsmøtet 2016.

Det er feil i årsmeldingen – andre kritikkverdige forhold. Det er flere saker her som må kommenteres. Det gjelder utsendelse av årsmelding, nytt tak og ny fasade. Styrets arbeid på kommenteres. Videre, lovbrudd under valget av nytt styre.
(Les mer...)

Nyheter – nye innlegg

Nyhet
2015.04.27 Årsmøtet 2015 – Kommentarer – dokumenter
2023.04.26 Årsmøtet 2023 Kommentarer og vedlegg
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – kommentarer.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – saklisten punkt 5 fjerning av tagging- gatekunst fra vegger og sokkel.
2021.04.07 Årsmøtet 2021 – Sofienberggata 13 A-E Innkalling og meldte saker.
2020.07.02 – Utemøbler – inngjerding – andre utemøbler er forsvunnet. Om regnskapet, container og verktøy.
2020.05.22 – Årsmøtet 2020 – innkalling og årsmelding er ufullstendig. Meldte saker er ikke behandlet. Ordinært årsmøte er dermed ikke avholdt.
2020.05.21 Massiv overvåkning – Kameraovervåkning/Vibbo Mulig brudd på Personopplysningsloven.
2020.04.12 Nye vinduer i oppgang A – hvorfor er vinduene skiftet? – hvem har betalt?
2020.02.17 Angrep på uteområdet – veibygging og anleggsplass på vårt grøntområde og barnas lekeplass.
2020.01.03 Rasering av uteområdet – vi har hevd etter bruk, vedlikehold og drift av området siden 1985.
2019.12.06 Dom i Oslo forliksråd datert 6. desember 2019. En dom bygget på usannheter fra Terje Fachenberg.
2019.12.05 Styreperioden 2018 – 2019: Grunner til ikke å skrive under på årsmelding og regnskap.
2019.11.28 Det startet med en usannhet – Forliksrådet 28. november 2019. Terje Fachenberg med Obos eiendomsforvaltning på slep lyver – og blir trodd.
2019.11.23 Ombygging av kjølerom til møterom og kjøkken i 2017. Tiltaket er søknadspliktig. Ulovlig bruk!
2019.10.29 Ulovlig oppførte levegger – fordeling av omkostninger.
2019.09.05 Ulovlig oppførte levegger. Varsel til Oslo kommune – plan og bygningsetaten – styrets redgjørelse.
2019.09.01 Fare for liv og helse – manglende belysning – flere farlige forhold.
2019.06.17 Ulovlig oppførte levegger. Brudd på plan og bygningsloven. Brudd på eierseksjonsloven.
2019.05.18 Brannvarslingsanlegget – en fare for liv og helse.
2019.05.04 Brev til styret om endring av årsmelding og anmodning om årsmøtereferater.
2019.04.03 Vinduer – «Årsmøtevedtak i 2019 om å bytte vinduene – referat fra årsmøtet er feil»
2019.03.22 Regnskapet 2019 – eventuelle avvik. Container – verktøy og annet.
2018.09.03 E-post til styret 26. april 2018 om vinduer, Homenet AS, bommen og annet.
2018.07.31 Handelsskolekvartalet – 128 husbankfinansierte selveierleiligheter på Grünerløkka.
2018.07.31 Uteområdet – rettigheter – brukshevd etter 20 år. Dette er styrets ansvar!
2018.07.18 Vinduene – e-post til Produsenten om vinduer som faller ut.
2018.05.09 Ventilasjonsanlegget – kontroll – fordeling av oppgaver.
2018.04.17 Årsmøtet 2018 – kommentarer.
2018.01.15 Kabeltv – opptrer styret usannferdig? – Obos eiendomsforvaltning villeder.
2017.11.21 IN-ordningen – styret handlet på tvers av vedtektene. Stort økonomisk tap.
2017.03.21 Årsmøtet 2017 – kommentarer.
2015.04.07 Årsmøtet 2015 – forslag 5 B sak om å ta opp lån.

Her kommer listen over nye innlegg. Den er kronologisk med hensyn til innlegg – men ikke med hensyn til saker.