E-post til styret 26. april 2018 om vinduer, Homenet, bommen og annet.

2018.04.26
E-post til styret 26. april 2018. Den handler om diverse saker som er viktig for meg å få svar på. Det kom aldri noe svar. Styret ved Terje Fachenberg mener at jeg fikk svar på påfølgende styremøte. Uansett er det respektløst å ikke svare. Det illustrerer tydlig styrets holdning til meg.

2018.04.26-e-post-til-styret-om-diverse-saker

1: Vinduene
2: Homenet
3: Nøkkel til bommen
4: Styremøtets sak «Konstituering»

1:  Jeg kan ikke se at det er kommet et tilfredsstillende svar om vinduene. Det påstås at vinduene faller ut  – og derfor er farlige for trafikken i Toftesgate. jeg har kontaktet leverandøren.

Infoside om vinduer som faller ut – kontakt med leverandøren

2019.05.04 Innlegg: Vinduer – «Årsmøtevedtak i 2019 om å bytte vinduene.»

2: Jeg har fortsatt ikke tilgang til styrets dokumenter. Det er blitt kjent at forrige styre ofret kabelfjernsyn fra Canal-digital© for å gi Homenet enerett for netttilgang. Det kommer mer om dette.

3: jeg ba om å få nøkkel til bommen for at jeg lettvint kan åpne den for håndverkere, flyttebiler etc. Svaret var blankt nei. (styrelederen)

4: Styrets konstituering – endrede arbeidsbetingelser. Dette spørsmålet har jeg ikke fått svar på.

Obos eiendomsforvaltning – trakassering

2018.08.09
Obos eiendomsforvaltning AS trakasserer. Det er pr. i dag kommet rundt 185 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer.

Pr. i dag er det kommet ca 185 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer. Tidligere nektet de å utbetale faktura for arbeider jeg hadde gjort utvendig. Skatt øst, Fylkeskattekontoret og Brønnøysundregistra ble kontaktet. Alle mente at det var uproblematisk. Obos eiendomsforvaltning visste bedre – de holdt tilbake betalingen ca. 1 år.
Senere har Obos eiendomsforvaltning løyet i saken om IN-ordningen og har ikke overholdt løftet om korrigering av årsmeldingen for 2018-2019.

2019.04.11 Rekommandert brev til Obos eiendomsforvaltning om trakassering.

In-ordningen – Obos eiendomsforvaltning lyver.

Uteområdet – rettigheter – bruksrett etter 20 år.

2018.07.31
Siden huset ble bygget i årene 1984 – 1985 har den nederste delen av uteområdet vært vårt. Uteområdet er anlagt på annen manns grunn, men har ved godkjenning av reguleringsplan og byggetillatelse vært en integrert del av uteområdet. Huset hadde ikke blitt bygget uten dette.

Det er en overdrivelse å si at uteområdet er pent. Særlig den nedre delen.
Nå ryktes det at styret ikke vil holde dette i orden da det ikke tilhører oss. Styret tenker altså ikke på beboernes trivsel. Det har vært kjent lenge at området ikke – på papiret er vårt. Vi har allikevel  bruksrett – og dermed forpliktelser.

 • Huset hadde ikke blitt bygget uten medfølgende uteområde. (byggesak)
 • Etter tegningene er knapt nok rampene opp mot inngangene på «vår eiendom»
 • Området er blitt brukt som vårt i  35 år.
 • Det er våre boder.
 • Det våre utelamper.
 • Det er våre grøntområder – de er blitt vedlikeholdt av oss.
 • Det har vært vårt vinter og sommervedlikehold.
 • De store «søkkene» på den nederste delen skyldes mest sannsynlig drenering fra våre kummer. Disse er laget for å drenere overflatevann bort fra huset. Disse må sjekkes og må eventuelt graves opp.
 • Det er våre trær.
 • Det er våre fastmonterte utemøbler.
 • Området er hele tiden håndhevet med våre husordensregler.

Konklusjonen er at at uteområdet er vårt – og vårt ansvar – selv om grunnen ikke er vår.

Ventilasjonsanlegget – kontroll – fordeling av oppgaver.

2018.05.09
Det var ønskelig med kontroll av ventilasjonsanlegget i alle leilighetene. Bakgrunnen var at det ofte feilkobles ventilatorer direkte på anlegget som dermed lager problemer for naboene. Innkallingen til styremøte nr. 1 i styreperioden 2018 – 2019 – står det oppført som sak 2: «Ventilason». Det kan være denne. Terje Fachenberg sender e-post til styremedlemmene med fordeling av oppgaver.

2018.05.09 E-post fra styret – Fachenberg om kontroll av ventilasjonsanlegget med vedlegg om oppgavefordeling.

3. juni sammenfatter det jeg hadde fått til. Det var problemer med tilgang til flere leilighetene. Jeg poengterte viktigheten av at tilluften ikke er blokkert. noe som vil føre til dårlig ventilasjon. Dette ville ikke Fachenberg bry seg om. Kontrollen ble dermed halvveis.

2018.06.03-E-post til styret Fachenberg med vedlegg – kontroll av ventilasjonsanlegg.
2018.06.03 Vedlegget

Det var vanskelig å komme inn i leilighetene. Jeg prøvde ved et par anledninger. Styreleder Fachenberg etterlyser flere resultater i en e-post datert 4. juni 2018. Ettersom jeg fortsatt etterlyser svar på tidligere e-poster svarer jeg han i en e-post 10. juni. Ved en lapsus er den første referansen til en e-post feildatert. Det skulle være 15.01.2018 og ikke 15.02.2018.

2018.0.04 E-post fra styreleder Fachenberg med etterlysning av kontrollresultat.

2018.06.10 E-post til Fachenberg om kontroll av ventilasjonsanlegg samt etterlysning av svar på 3 e-poster.

Kabeltv – styret lyver – Obos eiendomsforvaltning villeder.

I september 2017 skriver styret at sameiet sparer NOK 152.000,- pr år. I jnauar 2018 skriver styreleder Fachenberg at sameiet ikke spareer noen ting. Hvordan henger dette sammen. Noen lyver!

I mange år hadde vi i vårt sameie et utmerket kabeltvanlegg. Canal-digital viste seg å lever godt, stabilt og billig. Jeg hadde 40 digitale kanaler. Ingen dekoder, ingen ekstra fjernkontroll. Alt styrt fra tv-apparatets fjernkontroll og alt dette til en pris av ca. NOK 230,- pr måned inkludert den del av felleskostnaden som falt på meg.

Styret skulle spare penger. Derfor ble avalen med Canal-digital sagt opp. Alt skulle gå over bredbåndnettet til Homenet AS. Dette fungerte ikke i det hele tatt. Jeg forsøkte et abonnement hos Viasat AS. Dette fungerte ikke. Jeg måtte ta sak i Brukerklagenemda for å komme ut av avtalen. Systemet kalles IP-tv.

 • Det ble oppgitt at ingen leverandør av ip-tv støtter wi-fi – noe Viasat opplyser i medfølgende brukerhefte.
 • Systemet hadde elendig lydkvalitet
 • Systemet hadde elendig billdekvalitet.
 • Fjernkontrollen var veldig dysfunksjonell.
 • For å få dette til å fungere måtte det legges nye kabler i leiligheten.

Mandag 15. januar 2018 sender jeg en e-post til styret hvor jeg krever tjenesten til Canal-digital gjenopprettet. Jeg søker opp e-postadressen til sameiet på nettet og på Obos eiendonsforvaltnings hjemmeside finner jeg denne adressen. «sofienberggt13a-e@styrerommet.net»

E-post til styret om Canal-digital.

31. januar 2018 etterlyser jeg svar på e-posten fra 15. januar via sms. Noe av denne kommunikasjonen finnes her:

2018.01.31 Sms-kommunikasjon med styret – Fachenberg om kabeltv.

I september året før sender styret ut en melding med informasjon om styrets arbeid. Her står det:

«Bespareles for sameiet er ca. 152.000 kroner i året for å gjøre denne endringen. Kostnaden for internett og digital TV er omtrent den samme som tidligere fra Canal Digital, så i store trekk er dette en netto innsparing for sameiet og en meget lønnsom endring.»

Styrets halvårsrapport fra september 2017

I september 2017 skriver styret at sameiet sparer NOK 152.000,- pr år. I jnauar I 2018 skriver styreleder Fachenberg at sameiet ikke sparer noen ting. Hvordan henger dette sammen?

IN-ordningen – styret handlet på tvers av vedtektene. OBOS eiendomsforvaltning lyver.

23.07.2017
Under årsmøtet 2015 ble IN-ordningen vedtatt med «overveldende flertall»
Det ble innkalt til ekstraordinært sameiemøte 21. november 2017. Der ble det flertall for å avvikle IN-ordningen med 24 mot 12 stemmer. jeg protesterte heftig da jeg det siste halve året hadde forsøkt å benytte meg av den vedtektsfestede ordningen. Obos eiendomsforvaltning lyver ved å
påstå at ingen var interessert i ordningen. Jeg kan dokumentere det motsatte.

I en e-post fra Obos eiendomsforvaltning 17. november 2017 om IN-ordningen opplyses det at «Dette er ikke igangsatt da det til nå ikke har vært noen som har ønsket å nedbetale.» [pdf]

E-post fra Obos eiendomsforvaltning om IN-ordningen

Dette stemmer ikke. I en e-post til Obos eiendomsforvaltning 14. juli 2017 spør jeg hvordan jeg skal gå frem for å benytte meg av ordningen. [pdf]

14.07.2017 e-post til Obos eiendomsforvalting om IN-ordningen

19. juli samme år kommer det e-post fra Obos eiendonsforvaltning om hvordan man går frem. [pdf]

E-post fra Obos eiendomsforvaltning om IN-ordningen datert 19.07.2017

16. august 2017 sender jeg e-post til styret om det samme. [pdf] Styret svarer i en e-post datert 17. august at styret har byttet bank og at den nye banken ikke tilbyr samme ordning. [pdf] Styret bytter altså bank uten å ta hensyn til vedtektsfestede rettigheter.

16.08.2017 E-post til styret om IN-ordningen

In en e-post til Obos eiendomsforvaltning etterlyser jeg igjen instrukser for hvordan jeg skal få betalt min del av fellesgjelden slik vedtektene gir anledning til. [pdf]
Obos svarer i en e-post datert 16. november 2017 følgende: [pdf]

15. november sender jeg igjen en e-post om IN-ordingen og mine vedtekstfestede rettigheter. ( [pdf] Styret svarer i e-post 16. november (avsnitt 3) at IN-ordningen er for dyr og at jeg er den eneste som ville benytte meg av den. [pdf] Styret går altså på tvers av vedtektene for å spare penger.

E-post til styret om mine vedtektsfestede rettigheter 19.11.2017

Under årsmøtet 2015 ble IN-ordningen vedtatt med «overveldende flertall» [pdf]
Det ble innkalt til ekstraordinært sameiemøte 21. november. Der ble det flertall for å avvikle IN-ordningen med 24 mot 12 stemmer. jeg protesterte heftig da jeg det siste halve året hadde forsøkt å benytte meg av den vedtektsfestede ordningen.

Protokoll fra ekstraordinært sameiemøte 21. november 2017.