Årsmøtet 2021 – saker nektes behandling.

Ved årsmøtet 2020 fremmet jeg 7 saker som skulle behandles under årsmøtet. Ingen av sakene kom med i innkallingen slik loven krever. Innkallingen var dermed ulovlig. Derav følger også at ordinært årsmøte ikke er avholdt. I år skjer det samme igjen. Styret nekter å ta med 4 av 7 saker til årets ordinære årsmøte.

Til årsmøtet i år – 2021 – fremmet jeg på ny 7 saker som skal behndles under møtet. Etter ønske fra styret ble sakene oversendt digitalt som vedlegg til e-post. (pdf)

Det kom svar fra styret. I en e-post datert 24.mars 2021 skriver styret at de har behandlet mine saker. Flere av sakene kan de ikke ta med – på grunn av koronasituasjonen. (pdf)

I en e-post til styret datert 24. mars 2021 viser jeg til eierseksjonsloven hvor det står at saker som ønskes fremmet skal komme med i årsmeldingen. (pdf) Igjen bryter styret loven. Da årsmeldingen kom ser jeg at 4 av mine 7 saker ikke er kommet med tross advarselen. Årets årsmøte er dermed ikke lovlig innkalt. Dette varsler jeg igjen i en e-post til styret datert 30. mars 2021. (pdf)

Her er en oversikt over de saker jeg krever behandlet under årsmøtet 2021.

Om dette blir stående vil det hverken i 2020 eller i 2021 bli avholdt ordinært årsmøte slik loven krever.

Vinduene – e-post til Produsenten om vinduer som faller ut.

Det er kommet rapport om at et vindu er falt ut. Det ble pesentert under årsmøtet i 2019. Jeg trodde først at vinduet var falt ut og i gaten. Vinduet fremsto som ganske uskadet og kunne fint ha blitt reparert. Vedkommende seksjonseier har satt igang en stor sak for å få alle vinduer i sameiet byttet. Jeg skriver e-post til Nordan AS, som har levert vinduene, om de kjenner til tilsvarende hendelser.(pdf)
Vindu i åpen tilstand
Låsemekanismen til det ekstra laget.
Vindu med ekstra lag åpent.
2018.07.18 E-post til Nordan AS om vindu som har falt ut.
2018.07.31 E-post til Nordan AS om vinduer som faller ut.
2018.07.31 E-post fra Nordan AS om vinduer som faller ut.
2019.04.03 Referat fra årsmøtet 2019.