IN-ordningen – styret handlet på tvers av vedtektene. OBOS eiendomsforvaltning lyver.

23.07.2017
Under årsmøtet 2015 ble IN-ordningen vedtatt med «overveldende flertall»
Det ble innkalt til ekstraordinært sameiemøte 21. november 2017. Der ble det flertall for å avvikle IN-ordningen med 24 mot 12 stemmer. jeg protesterte heftig da jeg det siste halve året hadde forsøkt å benytte meg av den vedtektsfestede ordningen. Obos eiendomsforvaltning lyver ved å
påstå at ingen var interessert i ordningen. Jeg kan dokumentere det motsatte.

I en e-post fra Obos eiendomsforvaltning 17. november 2017 om IN-ordningen opplyses det at «Dette er ikke igangsatt da det til nå ikke har vært noen som har ønsket å nedbetale.» [pdf]

E-post fra Obos eiendomsforvaltning om IN-ordningen

Dette stemmer ikke. I en e-post til Obos eiendomsforvaltning 14. juli 2017 spør jeg hvordan jeg skal gå frem for å benytte meg av ordningen. [pdf]

14.07.2017 e-post til Obos eiendomsforvalting om IN-ordningen

19. juli samme år kommer det e-post fra Obos eiendonsforvaltning om hvordan man går frem. [pdf]

E-post fra Obos eiendomsforvaltning om IN-ordningen datert 19.07.2017

16. august 2017 sender jeg e-post til styret om det samme. [pdf] Styret svarer i en e-post datert 17. august at styret har byttet bank og at den nye banken ikke tilbyr samme ordning. [pdf] Styret bytter altså bank uten å ta hensyn til vedtektsfestede rettigheter.

16.08.2017 E-post til styret om IN-ordningen

In en e-post til Obos eiendomsforvaltning etterlyser jeg igjen instrukser for hvordan jeg skal få betalt min del av fellesgjelden slik vedtektene gir anledning til. [pdf]
Obos svarer i en e-post datert 16. november 2017 følgende: [pdf]

15. november sender jeg igjen en e-post om IN-ordingen og mine vedtekstfestede rettigheter. ( [pdf] Styret svarer i e-post 16. november (avsnitt 3) at IN-ordningen er for dyr og at jeg er den eneste som ville benytte meg av den. [pdf] Styret går altså på tvers av vedtektene for å spare penger.

E-post til styret om mine vedtektsfestede rettigheter 19.11.2017

Under årsmøtet 2015 ble IN-ordningen vedtatt med «overveldende flertall» [pdf]
Det ble innkalt til ekstraordinært sameiemøte 21. november. Der ble det flertall for å avvikle IN-ordningen med 24 mot 12 stemmer. jeg protesterte heftig da jeg det siste halve året hadde forsøkt å benytte meg av den vedtektsfestede ordningen.

Protokoll fra ekstraordinært sameiemøte 21. november 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *