Rekommandert sending til styret sendt 11. juni 2019. Manglende svar på brev datert 4. mai 2019 samt krav om utbedring av ventilasjon.

Etter å ha lagt brev i styrets postkasse i oppgang B den 6. mai 2019 kom det ikke noe svar. Jeg sendte derfor rekommandert brev til styret om det samme datert 11. juni 2019. I tillegg ble det lagt brev om ustabil og eller manglende ventilasjon i samme sending.

Styret svarer ikke på de brev som ble lagt i styrets postkasse den 6. mai 2019. Det ene brevet er en anmodning om årsmøtereferater for årene 2017, 2018 og 2019. (pdf) Det andre brevet omhandler muntlig løfte om endring av årsmeldingen for styreperioden 2018-2019. (pdf) I årsmeldingen er mitt navn brukt som underskrift uten min viten og vilje – altså et falsum. Kari-Anne Lindland fra Obos eiendomsforvaltning lovet å endre dette – noe som ikke skjedde. (pdf)

Styret hentet aldri denne rekommanderte sendingen. Husierenes landsforbund opplyser om at om sendingen er levert er det juridisk sett det samme som at den er mottatt.

Lenker
2019.05.04 Brev til styret om årsmøtereferater.
2019.05.04 Brev til styret om endring av årsmelding.
2019.05.04 Brev til styret om dårlig eller manglende ventilasjon.
2019.06.19 Rekommandert brev til styret om saker nevnt ovenfor.
2019.05.06 Innlegg om brev til styret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *