2019.04.03 Årsmøtet 2019 – referatet et falsum om vinduer

Under årsmøtet i 2019 ble det bestemt at sameiet i fellesskap skal utrede å bytte ut vinduene. Jeg forstår ikke dette. Om èn eller flere seksjonseiere ikke har overholdt vedlikeholdsplikten eller har på noe vis klart å ødelegge vinduet sitt, så er ikke det felleskapets ansvar. De det gjelder kan når som helst bytte sine vinduer til vinduer som er like og har samme farge.

Vinduer – en del av vedlikeholdsplikten. Jeg forstår ikke dette. Om en eller flere seksjonseiere ikke har overholdt vedlikeholdsplikten eller har på noe vis klart å ødelegge vinduet sitt, så er ikke det fellesskapets ansvar. De det gjelder kan når som helst bytte sine vinduer til vinduer som er like og har samme farge. Det ble vedtatt å utrede saken om nye vinduer under årsmøtet 2019.(pdf) I følge eierseksjonsloven § 32 er vedlikehold av vinduer en del av seksjonseiers ansvar.(Lenke til § 32 i eierseksjonsloven). Det er blitt presentert en del løgner om dette: «at vinduer er en del av bygningskroppen, og dermed styrets ansvar.» og videre: » Utvendig vedlikehold er styrets ansvar og vinduer er en del av fasaden» Ingen av disse påstandene er nevnt i eierseksjonsloven – og dermed en bløff.
(Les hele saken)