2018.09.03 Borettslaget Thorvald Meyersgate 62 – Ulovlig kjøring.

Under de første ca. 15 år  hadde sameiet  bom – med vanlig hengelås. Vi hadde vaktmester som åpnet ved behov. Etter noen år ble bommen byttet ut med bom med «Oslolås.» Begrunnelsen var, som jeg husker, tilgang for ambulanse etc. Jeg kontaktet Oslo byskriverembete om dette. De avviser at noen har en tinglyst rettighet til gjennomkjøring.


Bom med «Oslolåsen» fungerer dårlig.
Det viste seg etter hvert at låsemekanismen på bommen var så «slapp» at hvem som helst kunne låse opp med tang, skrutrekker eller annet enkelt verktøy. Det ble mye uønsket trafikk og ulovlig gjennomkjøring.
(Les hele saken..)