Sameiet – «Obos eiendomsforvaltning – trakassering»

Sameiet – «Obos eiendomsforvaltning trakasserer»

Obos eiendomsforvaltning AS trakasserer. Det er pr. i dag kommet rundt 170 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer.

Pr. i dag er det kommet ca 170 meningsløse e-poster om digital signering. Det er ikke første gang Obos eiendomsforvaltning trakasserer. Tidligere nektet de å utbetale faktura for arbeider jeg hadde gjort utvendig. Skatt øst, Fylkeskattekontoret og Brønnøysundregistra ble kontaktet. Alle mente at det var uproblematisk. Obos eiendomsforvaltning visste bedre – de holdt tilbake betalingen ca. 1 år.

Sameiet – «Uteområdet»

Det er en overdrivelse å si at uteområdet er pent. Særlig den nedre delen.
Nå ryktes det at styret ikke vil holde dette i orden da det ikke tilhører oss. Styret tenker altså ikke på beboernes trivsel. Det har vært kjent lenge at området ikke – på papiret er vårt. Vi har allikevel  bruksrett – og dermed plikter.

 • Huset hadde ikke blitt bygget uten medfølgende uteområde. (byggesak)
 • Etter tegningene er knapt nok rampene opp mot inngangene på «vår eiendom»
 • Området er blitt brukt som vårt i over 30 år.
 • Det er våre boder.
 • Det våre utelamper.
 • Det er våre grøntområder – de er blitt vedlikeholdt av oss.
 • Det har vært vårt vinter og sommervedlikehold.
 • De store «søkkene» på den nederste delen skyldes mest sannsynlig drenering fra våre kummer. Disse er laget for å drenere overflatevann bort fra huset. Disse må sjekkes og må eventuelt graves opp.
 • Det er våre trær.
 • Det er våre fastmonterte utemøbler.

  Konklusjonen er at at uteområdet er vårt – og vårt ansvar – selv om grunnen ikke er vår.